ART Services

Art Services zijn aanvullende diensten en advisering voor het opslaan, beheren en tentoonstellen van kunst, erfgoed en archieven.

Advies

Kunst brengt op het gebied van conservering en restauratie verschillende problematieken met zich mee. Art Salvage kan u hierin bijstaan en een adviserende rol vervullen.

Installatie van Tentoonstellingen & Objecten

Art Salvage biedt ondersteuning aan tijdens de installatie van tentoonstellingen & objecten.

Kunst in de openbare ruimte

Het onderhoud van kunst in de openbare ruimte is gericht op het minimaliseren van schade. We Conserve biedt (meer-)jaarlijkse onderhoudscontracten aan waarin het (periodiek) onderhoud en restauratie wordt vastgelegd.

Transport & Art-Handling

Kunst brengt op het gebied van conservering en restauratie verschillende problematieken met zich mee. We Conserve kan u hierin bijstaan en een adviserende rol vervullen.

Verhuur & Onderhoud van apparatuur

We Conserve biedt ondersteuning aan tijdens de installatie van tentoonstellingen & objecten.