Advies

Elke kunstcollectie heeft na verloop van tijd aandacht nodig. Maar het is u misschien niet altijd duidelijk wat dit allemaal inhoud. Wij bieden u advies op maat aan om uw zorgen weg te nemen. Laat u begeleiden door ons team van Conservatoren en Restauratoren voor het analyseren en het zoeken naar oplossingen op het gebied van preventieve conservering en het beheer.

Enkele vragen die bij u naar boven kunnen komen, waar wij u bekopt of zeer gedetailleerd advies voor kunnen uitschrijven:

  • Hoe versterkt u de collectie?
  • Hoe bewaart u de collectie?
  • Hoe gebruikt u de collectie?
  • Hoe presenteert u de collectie?

Wij helpen u met het in kaart brengen van al u vragen, met doelstellingen en prioriteiten opgelijst voor een doelmatige aanpak binnen uw organisatie.

Ethische uitdagingen
De westerse restauratie-ethiek is voornamelijk gericht op het materiaal van het object. De focus van de basisprincipes (reversibiliteit, minimale interventie en authenticiteit) ligt op het conserveren van de fysieke integriteit van het object voor de toekomst. Deze denkwijze is echter te beperkend voor sommige soorten erfgoed. Dit geldt ook voor conceptuele kunst: de betekenis weegt soms zwaarder dan het behoud van het materiaal. We kunnen dit illustreren aan de hand van het gedachte experiment “Het Schip van Theseus”. Theseus heeft een schip. Dit schip is onderhevig aan slijtage en de onderdelen worden stuk voor stuk vervangen. Honderd jaar later wordt het laatste originele onderdeel vervangen, en is dus het materiaal aan het schip niet meer origineel. Is het nog wel het ‘originele’ schip? Is het materiaal of het concept van het schip belangrijker?