Het kennen van een gedeelde geschiedenis en cultuur verbindt mensen. Het verleden vormt de toekomst en de lessen uit dat verleden – of dat nou gisteren of eeuwen geleden is – moeten bewaard blijven. Daarom werken we er elke dag aan om kunst en erfgoed zichtbaar te maken in het heden en het te behouden voor de generaties na ons.

Het verleden is de toekomst

Interdisciplinaire conservatie en restauratie

Gespecialiseerd in conservatie, onderzoek en restauratie volgens de internationale deontologische regels van het beroep . Wij leveren gespecialiseerde eerstelijnszorg aan onder meer musea, galeries, kunsthandelaren, antiquairs en verzamelaars, overheden, kunstmarktprofessionals, erfgoedinstellingen, kerkfabrieken, archieven, bibliotheken en particulieren. We verrichten uiteenlopend onderzoek, schrijven conditierapporten en bieden advies op maat aan.


ART CONSERVATION

De (preventieve) conservatie en restauratie van objecten . Openbare instellingen, maar ook eigenaars van privécollecties in binnen- en buitenland, kunnen een aanvraag doen bij We Conserve voor de conservering, studie en documentatie van kunstwerken en andere erfgoedobjecten.

Meer Info

COLLECTION MANAGEMENT
Collection Management betreft de diensten die we leveren ten behoeve van het beheer en behoud van kunst- en erfgoedcollecties. Wij bieden verschillende collectiemanagement diensten aan.

Meer Info

RESEARCH LAB

Onderzoek en analyse.

Wetenschappelijk (voor)onderzoek waarmee we inzicht opdoen om kunst en erfgoed te kunnen begrijpen, waarderen, beheren en behouden. Openbare instellingen, maar ook eigenaars van privécollecties in binnen- en buitenland, kunnen een aanvraag doen bij We Conserve voor de studie en documentatie van kunstwerken en andere erfgoedobjecten.

Meer Info

SERVICES

Aanvullende diensten en advisering voor het opslaan, beheren en tentoonstellen van kunst, erfgoed en archieven.

Meer Info

ART ACADEMY

Trainingen die speciaal zijn ontwikkeld voor professionals en studenten in de erfgoedsector.

Meer Info

KIOR| Onderhoud kunst in de openbare ruimte | Nieuwpoort

We Conserve verzorgt jaarlijks onderhoudswerkzaamheden o.a. aan het bronzen sculptuur ”Men” van kunstenares Nina Beier en verzorgde twee maal per jaar de conditierapportering in samenwerking…

Paraatheid bij calamiteiten (24/7)

U kunt ons 24/7 bereiken op onze noodlijn +32 470 79 49 88 voor calamiteiten- denk aan brand-, water en stormschade of een schimmelexplosie. Onze deskundige medewerkers staan ter beschikking om binnen een paar uur ter plaatse te zijn om uw objecten veilig te stellen. Wij bieden verschillende ondersteunende diensten aan.

Wanneer zich een noodsituatie voordoet – denk aan een overstroming, brand, schimmelexplosie of stormschade – moet er snel en deskundig worden opgetreden om uw kunstobjecten/collectie veilig te stellen. Een calamiteit valt niet altijd te voorkomen, maar je kunt wel goed voorbereid zijn om snel de juiste maatregelen te treffen. Wij bieden verschillende ondersteunende diensten op dit gebied.

24/7 Calamiteiten service

U kunt ons 24/7 bereiken op onze noodtelefoon voor calamiteiten. Onze deskundige medewerkers staan ter beschikking om binnen een paar uur ter plaatse te zijn om uw objecten veilig te stellen. Samen bepalen we dan waar de collectie naartoe wordt gebracht voor (tijdelijke) opslag en/of er eventuele verdere behandelingen nodig zijn.

Bij een noodgeval kan We Conserve de volgende drie stappen voor u uitvoeren:

  1. Bereddering: het veiligstellen van de aangetaste objecten om verdere schade te voorkomen.
  2. Inventarisatie: het opstellen van conditierapporten per object en een behandelingsplan.
  3. Reconditionering: het behandelen van de beschadigde objecten.

We zijn zowel in staat om te reageren op kleine als grote calamiteiten. Bij grote calamiteiten zijn kunnen we op korte termijn bepaalde diensten uit laten voeren door externe partijen. Enkele voorbeelden hiervan zijn invriezen, vriesdrogen, gammastraling en (klimaat gecontroleerde) opslag.

Calamiteiten overeenkomsten

Bij een calamiteiten overeenkomst heeft u niet alleen toegang tot onze 24/7 bereikbare noodtelefoon, maar ook jaarlijkse afspraak met onze conserverings adviseurs. Vanaf niveau 2 zullen zij u ook helpen bij het invullen van de checklist waarin wordt vastgesteld wat de behoeftes zijn van uw collectie. De overeenkomsten worden aangeboden op vier niveaus, naargelang uw budget en wensen.