Kunst in de openbare ruimte

Het onderhoud van kunst in de openbare ruimte, oftewel KIOR, heeft te maken met andere risicofactoren dan binnen collecties. De werken worden voortdurend geteisterd door de weersomstandigheden en zijn daarnaast openbaar bereikbaar: oftewel, gevoelig voor vandalisme. De werken vergen daarom een aanpak die is gericht op het minimaliseren van schade door deze twee risicofactoren. Daarnaast is onze aanpak altijd gestoeld op de ethische richtlijnen voor restauratoren, waarmee wij ons onderscheiden van reguliere schoonmaakbedrijven. Omdat de werken worden blootgesteld aan regen, lucht en vuil is het belangrijk om ze regelmatig te controleren en te reinigen.

We Conserve biedt (meer-)jaarlijkse onderhoudscontracten aan waarin het (periodiek) onderhoud en restauratie wordt vastgelegd. Bij het afsluiten van het contract worden allereerst een inventarisatie van de conditie van alle objecten uitgevoerd. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de Horus Condition Report app, waarin tevens foto’s van schadebeelden direct kunnen worden toegevoegd. Vervolgens wordt per object een onderhouds- en restauratieplan opgesteld voor één of meerdere jaren.

Voorbeelden van behandelingen

Reinigen van beelden | Aanbrengen van beschermlagen | Verwijderen biologische aantasting | Verwijderen graffiti | Behandelen corrosie | Schilderen | Aanvullen van lacunes