ART Collection Management

We Conserve kan een complete collectiedienstverlening aanbieden, denk hierbij aan

  • Opstellen van conditierapporten
  • (Pre)fixaties voor transport
  • Preventieve conservatie maatregelen/advies en uitvoering
  • Kunsttransport en entrepot
  • Registratie en digitalisatie

Mededankzij hun aanvullende diensten en advisering met betrekking tot het reageren op oa. calamiteiten van bestaande en nieuwe klanten.

We bieden al deze diensten aan in onze studio. Maar ook op locatie kunnen wij voor u paraat staan voor musea, kunsthallen en galerijen, en dit voor vertrekkende (uit de eigen collectie) of toekomende (van bruikleengevers) bruiklenen.

24/7 Calamiteitenservice

Wanneer zich een noodsituatie voordoet moet er snel en deskundig worden opgetreden om uw kunst(collectie) veilig te stellen. Wij bieden verschillende ondersteunende diensten op dit gebied.

Collectie hulpverlening (CHV)

Collectiehulpverlening wordt ingezet als eerste hulp aan de collectie in het geval van een incident. Wij bieden verschillende ondersteunende diensten aan zoals het opstellen van een CHV-plan, CHV-trainingen en CHV-kits.

Conditiecheck & Rapportage

Een conditiecheck en -rapportage behelst een onafhankelijke beoordeling van de staat van uw (deel)collectie.

Conservation Membership

Het ART Conservation Membership is speciaal ontwikkeld voor (bedrijfs)collecties en privé-verzamelaars. Het voornaamste oogmerk van het Membership is om te ontzorgen.

Risicoanalyse

Voor kunst- en erfgoedinstellingen is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de mogelijke risico’s die potentieel de collectie kunnen bedreigen. Bij een risicoanalyse worden bedreigingen benoemd en in kaart gebracht.