Conditiecheck & Rapportage

Het beheer van uw collectie omvat ook een goed beeld verkrijgen van de huidige staat van uw collectiestukken. Conditiechecks worden vaak uitgevoerd wanneer een object op reis gaat en we een statusrapport nodig hebben voor onder meer de verzekeringen. Een conditierapport is een schriftelijk en/of elektronisch opgeslagen verslag dat de conditie van het kunstvoorwerp beschrijft op basis van een nauwkeurig onderzoek van deze objecten. In combinatie met foto’s en illustraties legt het rapport duidelijk de fysieke conditie van het kunstvoorwerp op dat moment vast.

Maar nog belangrijker is de status te weten voor een goed beleid te kunnen voeren.

Een conditiecheck en -rapportage door We Conserve behelst een onafhankelijke beoordeling van de staat van uw kunstvoorwerp en of (deel)collectie. We Conserve maakt gebruik van digitale rapportages opgemaakt met ArtiCheck. De informatie die in deze rapporten wordt verzameld, kan door verschillende museumprofessionals worden gebruikt. Conservatoren, curatoren en collectiebeheerders kunnen die informatie gebruiken om vast te stellen welke objecten het dringendst behandeling behoeven of om prioriteiten te stellen voor de behandeling van de gehele collectie.

Bij de conditiecheck worden foto’s gemaakt en alle reeds bestaande schades per object beschreven in een rapport. Ook omgevingsfactoren die invloed hebben op de staat van het object worden in het rapport opgenomen. Eventueel kan een advies betreffende het onderhoud en restauratie die de collectie nodig heeft worden ingesloten. Een up to date conditierapport zorgt ervoor dat in kaart wordt gebracht wat de objecten nu of in de toekomst nodig zullen hebben om schade te voorkomen.