Trainingen

Op maat gemaakt

Wij streven ernaar uw organisatie te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden. Naast het aanbod dat u in onze agenda kan terugvinden, kunnen wij ook cursussen op maat maken zodat deze aansluiten op de behoeften vanuit de organisatie. Zo kan iedere cursus gevolgd worden op een door u gekozen datum en locatie. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Taal

Onze trainingen worden in het Nederlands gegeven, echter bieden wij op specifieke data ook online trainingen. Deze online trainingen vinden in het Engels plaats.

Trainingen aanbod

Deze deels theoretische, deels praktische dag biedt de deelnemers handvatten en kennis om na afloop zelf veilig aan de slag te gaan met het hanteren van objecten. Zo wordt alles besproken wat komt kijken bij het interne of externe transport van een erfgoedobject, zoals de verpakkingsmogelijkheden, het plannen van de af te leggen route en het bepalen van de benodigde hulpmiddelen. Tevens wordt er gesproken over de benodigde werkkleding, werkplek en persoonlijke bescherming. Er worden verschillende situaties voorgelegd: het is bij een calamiteit immers niet mogelijk om de verplaatsing voor te bereiden en op maat gemaakte verpakkingen te verzorgen. Weet u hoe u een met roet en blusschuim bedekt sculptuur moet verplaatsen? Waar kijkt u naar voor u een object optilt? Waar zijn verschillende objecten gevoelig voor? Met welke materialen en middelen mag u rondom en aan een collectie werken? Deze vragen en antwoorden daarop en meer komen aan bod tijdens de cursus. Na deze cursus heeft u de kennis om erfgoedobjecten in zowel geplande als onvoorziene situaties veilig te transporteren.

De training zal uit verschillende modules bestaan

Het komt regelmatig voor dat We Conserve bij calamiteiten ter plaatse moet komen. Als er een calamiteit plaatsvindt is het noodzakelijk snel en adequaat te handelen om verdere schade aan uw collectie te voorkomen. In het meest ideale geval treden bij een museum in geval van een calamiteit twee verschillende teams in werking, namelijk het BHV- en het CHV-team. In sommige instellingen overlappen deze teams of is het CHV-team nog niet of nauwelijks gedefinieerd. Bij een calamiteit zijn echter beide teams nodig én moet er duidelijkheid zijn over wie welk verantwoordelijkheden en taken heeft.

Een belangrijk onderdeel van onze BHV-CHV training is collectieve opmerkzaamheid. Een belangrijke kerntaak van een museum is immers de veiligheidszorg en het voorkomen van calamiteiten. Een museum heeft te maken met wettelijke verplichtingen en regelgeving omtrent veiligheid voor haar bezoekers, medewerkers, collectie en gebouw(en). Daarom is veiligheidszorg een belangrijke kerntaak van een museum.

Vanuit deze kerntaak worden plannen ontwikkeld en geschreven op het gebied van veiligheid. Hoe om te gaan met brand, wateroverlast, vandalisme of diefstal. Dit wordt vertaald en geborgd in diverse plannen zoals BHV, CHV, Beveiliging en het Bedrijfsnoodplan. Men heeft dus vastgelegd hoe er gereageerd dient te worden bij calamiteiten en incidenten. Men reageert dus achteraf oftewel men reageert reactief. Het is wenselijk en mogelijk dat medewerkers al in een vroegtijdig stadium weten te reageren zodat een calamiteit of een incident juist kan worden voorkomen. Dit noemen we proactief handelen. Proactieve medewerkers kunnen vanuit hun proactieve houding gebeurtenissen beïnvloeden waardoor calamiteiten en incidenten kunnen worden voorkomen. Collectieve Opmerkzaamheid is een zaak voor iedereen en is niet alleen voorbehouden aan de medewerkers die belast zijn met de beveiliging van het museum. Veiligheidszorg doen we met elkaar!

De deelnemers hebben na deze dag:

 • Inzicht in het begrip Collectieve Opmerkzaamheid gebaseerd op de principes van Predictive profiling
 • Kennis over wat wel- en niet te doen met verschillende objectsoorten in geval van een calamiteit
 • Inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de leden van het BHV- en CHV-team.

Er wordt tijdens deze training een Table-Top opdracht uitgevoerd.

Het komt regelmatig voor dat We Conserve bij calamiteiten ter plaatse moet komen. Als er een calamiteit plaatsvindt is het noodzakelijk snel en adequaat te handelen om verdere schade aan uw collectie te voorkomen. In het meest ideale geval treden bij een museum in geval van een calamiteit twee verschillende teams in werking, namelijk het BHV- en het CHV-team. In sommige instellingen overlappen deze teams of is het CHV-team nog niet of nauwelijks gedefinieerd. Bij een calamiteit zijn echter beide teams nodig én moet er duidelijkheid zijn over wie welk verantwoordelijkheden en taken heeft. Een belangrijk onderdeel van onze BHV-CHV training is collectieve opmerkzaamheid.

Een belangrijke kerntaak van een museum is immers de veiligheidszorg en het voorkomen van calamiteiten. Een museum heeft te maken met wettelijke verplichtingen en regelgeving omtrent veiligheid voor haar bezoekers, medewerkers, collectie en gebouw(en). Daarom is veiligheidszorg een belangrijke kerntaak van een museum. Vanuit deze kerntaak worden plannen ontwikkeld en geschreven op het gebied van veiligheid. Hoe om te gaan met brand, wateroverlast, vandalisme of diefstal. Dit wordt vertaald en geborgd in diverse plannen zoals BHV, CHV, Beveiliging en het Bedrijfsnoodplan. Men heeft dus vastgelegd hoe er gereageerd dient te worden bij calamiteiten en incidenten. Men reageert dus achteraf oftewel men reageert reactief. Het is wenselijk en mogelijk dat medewerkers al in een vroegtijdig stadium weten te reageren zodat een calamiteit of een incident juist kan worden voorkomen. Dit noemen we proactief handelen. Proactieve medewerkers kunnen vanuit hun proactieve houding gebeurtenissen beïnvloeden waardoor calamiteiten en incidenten kunnen worden voorkomen.

Collectieve Opmerkzaamheid is een zaak voor iedereen en is niet alleen voorbehouden aan de medewerkers die belast zijn met de beveiliging van het museum. Veiligheidszorg doen we met elkaar!

De deelnemers zullen na deze twee dagen:

 • In staat zijn om verdachte personen en situaties op basis van indicatoren te herkennen en hierop adequaat te reageren.
 • Kennis hebben over wat wel- en niet te doen met verschillende objectsoorten in geval van een calamiteit
 • Inzicht hebben in de taken en verantwoordelijkheden van de leden van het BHV- en CHV-team.
 • Praktisch geoefend zijn in het handelen met objecten die ofwel nat, beroet of beschimmeld zijn.

Tijdens deze trainingsdagen worden er verschillende opdrachten voorgelegd, zoals een Table-Top, een Hands-On oefening met objecten en een buitenoefening met de kijkwijzer.


Veel objecten in collecties zijn aantrekkelijk voor zowel schimmels als ongedierte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat aantasting door insecten bijvoorbeeld een veelvoorkomend probleem is. Welbekend zijn de houtboorders. Vrouwelijke kevers zetten hun eitjes in openingen en kieren in het houtoppervlak. Deze eitjes komen uit en de larven boren gangen door het hout heen om zich te voeden. Het hout wordt zo steeds meer verzwakt. Als de larve volgroeid is knaagt hij zich naar het oppervlak van het hout om zich hier te ontpoppen tot een kever. Deze vliegt uit het hout en laat een uitvliegopening achter. Dit uitvliegen gebeurt vaak in het voorjaar of in de zomer. Andere gevreesde insecten zijn de zilvervisjes of papiervisjes, behorend tot de groep franjestaarten. De ‘visjes’ voeden zich graag met het organisch materiaal in uw collectie. Hiernaast zijn nog vele insecten die uw collectie kunnen aantasten, zoals tapijtkevers en motten. Wat te doen als u dergelijke insecten in een object treft? Daarnaast wordt ook de beheersing van groter ongedierte zoals muizen en ratten steeds ingewikkelder met het overheidsbesluit om gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door boeren en burgers te verbieden. Er dreigt hierdoor een ratten- en muizenplaag in Nederland over een paar jaar. Ook de zachte winters spelen een rol in de stijgende ratten- en muizenpopulatie. Welke maatregelen kunt u in uw collectiebeherende instelling nog wel nemen tegen dergelijk ongedierte?

Aantasting door schimmels is een ander veelvoorkomend probleem in collecties. Schimmels behoren tot de micro-organismen en vormen naast planten en dieren een apart rijk. Schimmels veroorzaken schade aan erfgoed door hun groei. Schimmels die op een oppervlak groeien, ontnemen het zicht op de onderliggende picturale laag. Schimmelaantasting kan resulteren in permanente schade, als ook een grotere vatbaarheid voor schimmelbesmetting in de toekomst. Bovendien kunnen schimmeldraden de structuur van het materiaal aantasten doordat ze er zich een weg doorheen banen. Schimmels breken het materiaal met behulp van enzymen af om voedingsstoffen aan het materiaal te kunnen onttrekken. Schimmels kunnen ook schade veroorzaken doordat ze tijdens hun groei zure uitscheidingsproducten en kleurstoffen in het materiaal achterlaten. Door deze zuren gaan anorganische materialen corroderen en etsen. Het is dus van uiterst belang om de ontwikkeling van schimmels zo veel mogelijk tegen te gaan.

De training zal uit verschillende modules bestaan

Het komt regelmatig voor dat We Conserve bij calamiteiten ter plaatse moet komen. Als er een calamiteit plaatsvindt is het noodzakelijk snel en adequaat te handelen om verdere schade te voorkomen. Als er bijvoorbeeld sprake van ernstig wateroverlast is, moeten de objecten zo snel mogelijk beredderd worden. In een dergelijke situatie kan immers al binnen 48 uur schimmel groeien op uw collectie! Ook in geval van brand is het belangrijk het roet spoedig te verwijderen, om verdere indringing in uw materiaal te voorkomen. Bij onze basiscursus collectiehulpverlening leert u wat de gevaren zijn bij verschillende calamiteiten. Hierbij zal de nadruk liggen op brand en wateroverlast, maar ook worden aantasting door schimmels en ongedierte behandeld. De deelnemers zullen na deze dag weten wat zij juist wel of juist niet moeten doen met de verschillende objectsoorten in geval van een calamiteiten.

Het komt regelmatig voor dat We Conserve bij calamiteiten ter plaatse moet komen. Als er een calamiteit plaatsvindt is het noodzakelijk snel en adequaat te handelen om verdere schade te voorkomen. Als er bijvoorbeeld sprake van ernstig wateroverlast is, moeten de objecten zo snel mogelijk beredderd worden. In een dergelijke situatie kan immers al binnen 48 uur schimmel groeien op uw collectie! Ook in geval van brand is het belangrijk het roet spoedig te verwijderen, om verdere indringing in uw materiaal te voorkomen. Bij onze basiscursus collectiehulpverlening leert u wat de gevaren zijn bij verschillende calamiteiten. Hierbij zal de nadruk liggen op brand en wateroverlast, maar ook worden aantasting door schimmels en ongedierte behandeld. De deelnemers zullen na deze dag weten wat zij juist wel of juist niet moeten doen met de verschillende objectsoorten in geval van een calamiteiten.

Een belangrijke kerntaak van een museum is de veiligheidszorg. Een museum heeft te maken met wettelijke verplichtingen en regelgeving omtrent veiligheid voor haar bezoekers, medewerkers, collectie en gebouw(en). Daarom is veiligheidszorg een belangrijke kerntaak van een museum. Vanuit deze kerntaak worden plannen ontwikkeld en geschreven op het gebied van veiligheid. Hoe om te gaan met brand, wateroverlast, vandalisme of diefstal. Dit wordt vertaald en geborgd in diverse plannen zoals BHV, CHV, Beveiliging en het Bedrijfsnoodplan.

Men heeft dus vastgelegd hoe er gereageerd dient te worden bij calamiteiten en incidenten. Men reageert dus achteraf oftewel men reageert reactief. Het is wenselijk en mogelijk dat medewerkers al in een vroegtijdig stadium weten te reageren zodat een calamiteit of een incident juist kan worden voorkomen. Dit noemen we proactief handelen. Art Salvage heeft daarom de training Collectieve Opmerkzaamheid toegevoegd aan zijn opleidingsaanbod. Proactieve medewerkers kunnen vanuit hun proactieve houding gebeurtenissen beïnvloeden waardoor calamiteiten en incidenten kunnen worden voorkomen.

Collectieve Opmerkzaamheid is een zaak voor iedereen en is niet alleen voorbehouden aan de medewerkers die belast zijn met de beveiliging van het museum. Veiligheidszorg doen we met elkaar! De training Collectieve Opmerkzaamheid is gebaseerd op de principes van Predictive Profiling en geschikt voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de museale sector. De training leert je een pro-actieve beveiligingsmethodiek aan, die gericht is op het signalering van afwijkend/verdacht gedrag. En om dit afwijkende/verdachte gedrag te beoordelen en eventuele dreigingen te ontkrachten. In de training Collectieve Opmerkzaamheid maak je ook kennis met Security Questioning en Red Teaming.

Na deze training is de cursist in staat:

 • Te denken vanuit het oogpunt van zijn opponent
 • Verdachte indicatoren te herkennen in relatie tot zijn werkomgeving, het museum
 • De basisprincipes van Security Questioning te gebruiken
 • Een dreigingsassesment te kunnen maken van een mogelijk gevaarlijke situatie

Doelstelling Collectieve Opmerkzaamheid (Predictive Profiling)

De methodiek van Predictive Profiling richt zich op het actief ontdekken van de voorbereidende stappen die voorafgaan aan bij criminele handelingen. Bij ontdekking van mogelijke voorbereidingen kunnen er direct proactief maatregelen worden genomen zodat de beoogde uitvoering van de opponent onmogelijk wordt gemaakt.

Training en zijn omvang

Collectieve Opmerkzaamheid voegt dus iets toe aan de al aanwezige OBE maatregelen..

Na het volgen van de twee daagse training is de cursist in staat om verdachte personen en situaties te herkennen en hierop adequaat te reageren, operationeel niveau

U krijgt volgende:

 • Certificaat
 • Cursus
 • Lectuur: Studieboek Proactief beveiligen

Tijdens deze dagopleiding zullen wij u de ins en outs meegeven rond het herkennen van potentieel gevaarlijke objecten die u in uw collectie kan hebben dan wel binnenkrijgen.

Dankzij de ontwikkelingen tijdens de industriële revolutie ontstaan nieuwe materialen die later schadelijk bleken voor de volksgezondheid. Die toxische stoffen kunnen ook in kunstwerken zitten, maar hoe gaan we om met deze voorwerpen? Ze maken deel uit van onze geschiedenis, onze industriële geschiedenis maar we mogen bezoekers en onszelf niet blootstellen aan de mogelijke risico’s.

 • Welke ontwikkelingen zijn gevaarlijk?
 • Tot nog toe weinig is er weinig onderzoek naar verricht, maar dit zal uitdagingen bieden naar de toekomst toe.
 • Je kan als beheerder van deze collectiestukken worden blootgesteld aan deze stoffen.

Al deze nieuwe uitdagingen zullen kritisch benaderd worden binnen deze training. U krijgt inzicht in de mogelijke gevaren bij erfgoedcollecties, hoe u deze gevaren kan herkennen, welke preventieve maatregelen best ondernomen worden voor de eigen veiligheid maar ook voor derden. En nog veel meer!

BELANGRIJK: Niet alleen museale collecties, maar ook wetenschappelijke en studiecollecties komen aan bod. 

In deze cursus bespreken wij de gevaren van een verkeerd klimaat en leren wij u hoe met uw dataloggers te werken, een klimaatrapportage op te stellen en de mogelijke oorzaken van schommelingen te achterhalen. U leert significante risico’s in te schatten en mogelijke oplossingen. Daarbij krijgt u ook informatie over het gewenste klimaat per objectsoort en de mogelijkheden per gebouwtype.

Het doel van museaal schoonmaken is om de collectie en het museumgebouw te beschermen tegen stof en vuil. Een juiste kennis over het reinigen van collecties en de omgeving waar objecten in staan kan de kans op accumulatie beperken en daardoor de levensduur van objecten vergroten. In een culturele instelling brengt stof en vuil naast een onverzorgde indruk meer gevaren met zich mee. Zo trekt stof vocht aan waardoor vochtige omgevingen worden gecreëerd, lokt het ongedierte aan en dient het als voedingsbodem voor schimmels. Dit zijn allemaal factoren die je als beheerder van een collectie wil tegengaan en beperken. Preventief Schoonmaken is cruciaal!

Om die reden heeft We Conserve de training Museaal Schoonmaken ontwikkeld. Tijdens de trainingen komen de gevaren aanbod, manieren hoe collectie en de omgeving correct kunnen worden schoongemaakt en hoe het schoonmaken in de dagelijkse praktijk geinplementeerd kan worden. Tijdens de trainingsdag wordt theorie en praktijk met elkaar afgewisseld.

Het CHV-plan is een praktisch document dat, in geval van een calamiteit, ten behoeve van de roerende collectie, onmiddellijk duidelijkheid verschaft voor de betrokkenen hoe er gehandeld moet worden. Het CHV-plan is erop gericht om schade aan de roerende collectie te voorkomen of te beperken. In het CHV-plan staan tevens protocollen hoe te handelen om schade aan de collectie te beperken. Het plan richt zich specifiek op wateroverlast, stormschade, brand, instorting, inbraakschade, biologische schade en schade door vandalisme/terrorisme. Uiteraard kan dit plan ook in andere situaties in werking gesteld worden.

Zilver is een veelvoorkomend materiaal in museale en erfgoedcollecties. Aangezien zilver gevoelig is voor vervuiling, aanslag en degradatie zijn de objecten vaak in minder goede staat dan gewenst. Het is een uitdagend materiaal om de reden dat het gewoonlijk meer onderhoud vergt dan andere metalen.

Deze cursus is gefocust op het reinigen van museaal zilver, zodat dit ook uitgevoerd kan worden door personeel zonder specifieke achtergrond in restauratie/conservatie van metaal. En nog belangrijker, deze cursus geeft alle nodige tools en informatie opdat grotere schade kan vermeden worden bij een onderhoudsbeurt. Bovendien komt u meer te weten over de optimale omstandigheden om zilver tentoon te stellen.

De cursus is praktisch gericht (incluis praktijkoefeningen) met een voorafgaand theoretisch gedeelte.