Schilderijen

Conservervatie en restauratie van schilderijen van klassieke tot moderne schilderkunst. We behandelen schilderijen op diverse dragers: van doek en paneel tot koper. We werken zowel in-situ als in onze studio te Malle.

Voor al uw vragen over conservatie en restauratie van schilderijen kunt u contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Conservatie

Preventieve conservering omvat een geheel aan indirecte maatregelen en acties die gericht zijn op de omgeving van uw schilderij met de bedoeling om schade of verlies te voorkomen en te minimaliseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de bewaaromstandigheden van uw schilderij evalueren en – indien nodig – verbeteren. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Voor sommige schilderijen volstaat preventie niet meer. Deze kwetsbare stukken worden onder handen genomen in onze restauratieateliers. Dit noemen we actieve conservering: de behandeling van een schilderij met minimale en omkeerbare directe ingrepen om verder desintegratie tegen te gaan. Voorbeelden zijn het consolideren of verstevigen van uw schilderij.

Restauratie

U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende behandelingen:
Reinigen | Vernisafname | Krassen of scheuren stabiliseren | Vullingen | Verwijdering van oude restauraties, zoals overschilderingen en retouches | Ondergrond stabiliseren of versterken | Vlakken | Retoucheren van lacunes in de verflaag | Aanbrengen van een nieuwe vernislaag | Vullingen & retouches van lijsten

Ook de lijst van het schilderij kan in het restauratieplan worden opgenomen. Dit gebeurt ofwel vanuit esthetisch oogpunt, of wanneer de constructie van de lijst zodanig verslechterd is dat het schadelijk dreigt te worden voor het schilderij.

Documentatie is van groot belang
Na de behandeling wordt een eindrapport opgesteld waarin alle onderzoeken en behandelingen uitvoerig worden beschreven en gedocumenteerd aan de hand van foto’s. Dit biedt de klant inzicht in het restauratieproces. Openheid over onze werkzaamheden is een belangrijke pijler binnen ons bedrijf.

Kunstenaars
Karel Appel | Anthonie Jansz. van der Croos | Jan Frederik van Deventer | Adrian Ghenie | F. van Gulik | Isaac Israëls | Cornelis de Jonker | J. Kuypers | J. H. Moesman | Jan van Schoonhoven | Frits Verdonk |

Onderzoek

We bieden verschillende soorten materiaal-technisch onderzoek naar schilderijen aan. Dit onderzoek kan als hulpmiddel dienen bij het restauratieproces, maar ook inzicht bieden in de cultuur-historische context van een schilderij.

  • Microscopisch onderzoek: bijv. naar verflagen, gronderingen of degradatiesymptomen.
  • Ultraviolet fluorescentie: zichtbaar maken van oude retouches, overschilderingen en lijmen.
  • Infaroodreflectografie: met behulp van de multi-spectrale digitale ARTIST-camera kunnen overschilderingen, eerdere restauraties, beschadigingen en onderliggende tekeningen worden ontdekt.