Conservation News – Winter 2022

Leuk dat je interesse toont in ons magazine! Wij willen jullie een betere kijk geven op onze activiteiten en de hulp die wij jullie kunnen bieden. Dat doen wij samen met onze opdrachtgevers, partners en relaties. Wij trachten ons beleid op een zo duurzaam mogelijke manier op te pakken en zullen in de toekomst hier grote stappen in ondernemen. Wat deze stappen zijn houden wij nog even geheim, maar ik kan wel zeggen dat het een positieve inpakt zal geven. Veel leesplezier gewenst van ons gehele team!

Lees hier: Conservation News – Winter 2022