Papier & Boek

30 jaar ervaring op het gebied van papierrestauratie. Sinds de oprichting zijn uiteenlopende objecten behandeld zoals prenten, affiches, gouaches en kaarten. Naast museale objecten, bent u ook voor de behandeling van archieven, handschriften, perkament en stripboeken bij ons aan het juiste adres!

Naast papier hebben we ook expertise in de gerelateerde disciplines boek en fotografie. Boekrestauratie behelst alles wat met boeken te maken heeft: restauratie van de band, binding en boekblok. Fotografie is een relatief modern medium dat werkt op basis van lichtgevoelig materiaal. De beeldlaag is kwetsbaar en wordt daarom terughoudend behandeld. Voorbeelden van behandelingen zijn: verwijderen van verzilvering, reinigen en verpakken en digitale restauratie. 

Voor al uw vragen over de restauratie en conservatie van papier kunt u  contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. 

Conservatie

Preventieve conservering omvat het geheel aan indirecte maatregelen en acties die worden getroffen om het verval van een object tegen te gaan. Deze vorm van conservering heeft te maken met het optimaliseren van de klimatologische omstandigheden, het voorzien van beschermende verpakkingen en aangepaste opslagmethodes. Wij kunnen u bij alle facetten hiervan ondersteunen. Zo kunnen wij hulp bieden bij de inrichting van uw depot of met het tentoonstellen van een bijzonder boek.

Daarnaast kunnen wij uw objecten (opnieuw) inlijsten volgens de huidige conserverings standaarden. Met een speciale machine snijden we strakke passe–partouts uit zuurvrij karton. We werken samen met een lijstenmakerij die eventueel nieuwe lijsten voor u kan vervaardigen.

Restauratie

U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende behandelingen:
Behandelen van perkament | Boekrestauratie | Droge reiniging | Natte reiniging | Ontzuren | Stabiliseren van scheuren met Japans papier | Instukken/aanvezelen | Verwijderen van tape- en lijmresten | Behandelen van inktvraat | Consolideren | Doubleren | Verwijderen van vlekken & verkleuringen | Reducerend bleken met natriumboorhydride | Vlakken | Retoucheren | Digitale restauratie

Restauratie is het rechtstreeks ingrijpen op beschadigde of gedegradeerde objecten met als doel de leesbaarheid ervan te bevorderen met zoveel mogelijk respect voor de esthetische, historische en fysische integriteit. In samenspraak met de klant wordt er gezocht naar een geschikte oplossing. Wij restaureren zowel voor erfgoedinstellingen als particulieren en bieden flexibiliteit betreffende grote collecties of objecten op groot formaat.

Documentatie is van groot belang. Na de behandeling wordt een eindrapport opgesteld waarin alle onderzoeken en behandelingen uitvoerig worden beschreven en gedocumenteerd aan de hand van foto’s. Dit biedt de klant inzicht in het restauratieproces. Openheid over onze werkzaamheden is een belangrijke pijler binnen ons bedrijf.

Kunstenaars
Karel Appel | Hendrik Petrus Berlage | Joseph Beuys | George Hendrik Breitner | A.M. Cassandre | Pierre Cuypers | Salvador Dalí | Albrecht Dürer | Francisco Goya | Wally Elenbaas | Jacob Jongert | Henri de Toulouse-Lautrec | Bart van der Leck | Chris Lebeau | Antoon Molkenboer | Constant Nieuwenhuijs | Jan Schoonhoven | Willy Sluiter | Jan Toorop | Willy Vandersteen | Carel Willink

Onderzoek

Naast het behandelen van objecten voert We Conserve ook materiaal-technisch onderzoek uit. Zo heeft Piet van Dalen in het verleden een onderzoeksproject uitgevoerd naar de CoBrA-collectie van het Stedelijk Museum Schiedam. Hierbij zijn de oorzaken van het craquelé, ontstaan door de laag-over-laag techniek die is gebruikt door de kunstenaars, onderzocht. In samenwerking met het ICN en met behulp van FTIR- en XRF-analyses, zijn de bestanddelen van een aantal pigmentdeeltjes gedetermineerd. Door dit onderzoek kon er een gepaste behandeling worden voorzien waarbij de verfschollen werden geconsolideerd.

In de studio van We Conserve kunnen werken op papier worden bekeken met een stereomicroscoop waarbij op microscopisch niveau objecten, materialen en lagen onderzocht kunnen worden.