Keramiek

Voor Art Conservation is de expertise in huis om uw keramische objecten te conserveren en restaureren. Keramiek is een verzamelnaam voor voorwerpen uit gebakken klei en is onder te verdelen in 3 categorieën: aardewerk, steengoed en porselein. Wij restaureren uiteenlopende keramische materialen zoals faience, majolica, terracotta, porselein, archeologisch keramiek, tegels, bouwkeramiek, etc. Ook bent u bij ons aan het juiste adres voor aanverwante materialen zoals glas en mozaïeken. Wij werken zowel in situ (denk aan bouwkeramiek) als in het atelier (sierkeramiek zoals vazen, servies, sculpturen of tegeltableaus).

Voor al uw vragen over de restauratie en conservatie van keramiek kunt u contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Conservatie

Preventieve conservatie omvat alle maatregelen die worden getroffen om uw keramiek te vrijwaren van verder verval of verlies, zonder de objecten te behandelen. Het omvat de maatregelen betreffende de bewaring, manipulatie en verpakking.  

Wanneer er een minimale behandeling nodig blijkt om verdere schade of verval te verhinderen, spreken we over actieve conservering. De meest voorkomende behandelingen zijn het ontzouten van poreus, keramisch materiaal en het consolideren van barsten.

We Conserve kan u ondersteunen en advies op maat bieden bij de conservering van uw keramische objecten.

Restauratie

U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende behandelingen:
Reinigen | Verwijderen van oude restauraties, zoals overschilderingen, verlijmingen & retouches | Krassen of scheuren verlijmen | Verlijmen van scherven | Aanvullen & retoucheren van lacunes | Stabiliseren van keramisch object op een andere drager

Restauratie is het rechtstreeks ingrijpen op beschadigde of gedegradeerde objecten met als doel de leesbaarheid ervan te bevorderen met zoveel mogelijk respect voor de esthetische, historische en fysische integriteit. In samenspraak met de klant wordt er gezocht naar een geschikte oplossing. Wij restaureren zowel voor erfgoedinstellingen als particulieren en bieden flexibiliteit betreffende grote collecties of objecten op groot formaat.

Documentatie is van groot belang. Na de behandeling wordt een eindrapport opgesteld waarin alle onderzoeken en behandelingen uitvoerig worden beschreven en gedocumenteerd aan de hand van foto’s. Dit biedt de klant inzicht in het restauratieproces. Openheid over onze werkzaamheden is een belangrijke pijler binnen ons bedrijf.

Onderzoek

Er zijn verschillende mogelijkheden tot het uitvoeren van materiaal-technisch onderzoek naar keramische objecten. Dit onderzoek kan als hulpmiddel dienen bij het restauratieproces of inzicht bieden in de cultuurhistorische betekenis van het object.

  • Ultraviolet fluorescentie: UV-licht zorgt ervoor de oude behandelingen zoals verlijmingen, aanvullingen en retouches zichtbaar worden.
  • Microscopie: wordt gebruikt om de oppervlaktestructuur van het materiaal in beeld te brengen en degradatieprocessen te bestuderen.
  • Zout onderzoek (kwantitatieve analyse): het meten van de hoeveelheid zouten in een keramisch object m.b.v. een conductiviteitsmeter om te bepalen of een object ontzout moet worden.