Hout

Hout is een organisch materiaal dat de mens al eeuwenlang gebruikt. Het conserveren van houten voorwerpen slaat dan ook een brug tussen verleden en heden. Ons vakgebied beperkt zich niet uitsluitend tot meubels, maar omvat ook beelden, instrumenten, gereedschappen en andere houten voorwerpen. Elk object bevat een rijke kunsthistorische geschiedenis waardoor wij vaak teruggrijpen naar de traditionele ambachtelijke technieken. Houtrestauratie ontwikkelt zich echter razendsnel, waarbij wetenschappelijke onderzoeksmethoden en analysetechnieken centraal staan. Dit zorgt ervoor dat ook hedendaagse materialen gebruikt worden in onze zoektocht naar de meest geschikte behandeling.

Conservatie

Preventieve conservatie omvat alle maatregelen die worden getroffen om het hout te vrijwaren van verder verval of verlies, zonder de objecten rechtstreeks te behandelen. Deze vorm van conservering omvat het optimaliseren van de klimatologische condities, het voorzien van beschermende verpakkingen en het correct manipuleren van de objecten. We Conserve kan u ondersteunen en persoonlijk adviseren bij de conservering van al uw houten objecten.

Restauratie 

Restauratie is het rechtstreeks ingrijpen op beschadigde of gedegradeerde objecten, met als doel de leesbaarheid ervan te bevorderen. Dit gebeurt met zoveel mogelijk respect voor de esthetische, historische en fysische integriteit van het object. Wij restaureren zowel voor erfgoedinstellingen als particulieren en bieden flexibiliteit aan bij grote objecten of collecties.

De restauratie van hout is de laatste jaren sterk ontwikkeld als gevolg van belangrijke vorderingen in de wetenschappelijke kennis. Conservering krijgt nu de voorkeur; restauratie vindt plaats wanneer dit ethisch verantwoord is. Omkeerbaarheid en maximaal behoud van het oorspronkelijke materiaal staan hierbij voorop.

Documentatie is van groot belang
Om de klant inzicht te bieden in het restauratieproces, wordt er na elke behandeling een eindrapport opgesteld. Hierin worden alle onderzoeken en behandelingen beschreven met procesfoto’s ter illustratie. Openheid over onze werkzaamheden is een belangrijke pijler binnen ons bedrijf.

U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende behandelingen:
Reinigen | Consolideren | Verlijmen | Aanbrengen van vullingen | Retoucheren | Vernisafname | Aanbrengen van een beschermende coating | Vervaardigen van reconstructies of replica’s| Behandelen van fineer

Onderzoek

Wij bieden verschillende materiaal-technische onderzoeksmethodes aan. Hierbij gaat de voorkeur vooral uit naar non-invasief onderzoek. Dit kan als hulpmiddel dienen bij het restauratieproces of inzicht bieden in de cultuurhistorische betekenis van het object. Zo kunnen wij bijvoorbeeld microscopisch onderzoek voeren naar de materialen, afwerklagen en degradatieprocessen van het kunstwerk.

  • Microscopisch onderzoek: Wordt gebruikt om de oppervlaktestructuur van het materiaal in beeld te brengen (bijv. karakteristieke kernmerken zoals de houtnerf, poriën, stralen, houtverbindingen) maar ook degradatieprocessen zoals lacunes en barsten.
  • Ultravioletfluorescentie: UVA-licht zorgt ervoor dat oude behandelingen zoals retouches, verlijmingen en aanvullingen zichtbaar worden.