Duurzaamheid

Onze missie is het duurzaam en ethisch verantwoord conserveren van kunst- en erfgoedcollecties door middel van voorlichting, opleiding en advisering.

We Conserve wordt regelmatig geconfronteerd met de vervuiling van het milieu omdat dit vaak goed zichtbaar is op kunstwerken in de openbare ruimte. Wij hebben een statuut voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen opgesteld op basis van ISO 26000 en behandelt daarin de onderwerpen ‘People, Planet, Prosperity’. Deze is middels een milieuverklaring ingebed in de organisatie. Bewustwording creëren voor o.a. het verantwoord en duurzaam conserveren van cultureel erfgoed is een taak die Art Salvage op zich heeft genomen. Dit uit zich onder meer door het geven van voorlichting aan inwoners en gemeenten en trainingen waarbij kennis wordt overgedragen en bewustzijn wordt gecreëerd.

People

We Conserve vindt het belangrijk dat haar medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van klimaat, conservatie en restauratie. Niet alleen binnen de eigen disciplines, maar ook op gebieden die overlappen met de diensten die wij leveren. Het personeelsbeleid is gericht op diversiteit en potentie. Art Salvage zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren waarin iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Planet

We Conserve kiest altijd voor producten, technieken en behandelmethodes met een zo laag mogelijk chemisch risico (voor mens, milieu en object). Waar mogelijk hergebruiken we verpakkingsmateriaal en investeren we in recyclebare materialen. Ook ons werk op locatie proberen we zo duurzaam mogelijk in te vullen: zo vangen we bijv. regenwater op in tonnen waarna we het gebruiken bij het reinigen van kunst in de openbare ruimte.

Prosperity

Een duurzame aanpak ligt eigenlijk al besloten in de ethische codes van ons vak. Minimale interventie en de nadruk op preventieve maatregelen zorgen ervoor dat het risico op rigoureuze behandelingen in de toekomst wordt geminimaliseerd. We hebben aandacht voor de mens en het verhaal achter het object en proberen een voortrekkersrol te spelen bij de democratisering van de conservatie. Zo dragen we bij aan een duurzame, positieve toekomst voor ons gedeelde culturele erfgoed.